...
...

UPCYCLING

"We kunnen onze gezinnen en gemeenschappen leren hoe belangrijk recycling is voor het milieu en hoe ieder van ons een verschil kan maken voor een nieuwe wereld."

Project Nº: 2021-1-IS01-KA220-000024011

...

Over het project

Maatregelen tegen klimaatverandering worden niet uitgevoerd met de snelheid die de urgentie van de situatie vereist. Een van de meest urgente maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan is afvalvermindering. Zo lang mogelijk voorkomen dat producten en materialen afval worden en afval dat niet kan worden vermeden omzetten in een hulpbron zijn de belangrijkste stappen op weg naar een groenere, circulaire economie. 

Het is heel belangrijk om schoolkinderen het idee bij te brengen om afval op een creatieve en aantrekkelijke manier te hergebruiken om nieuwe dingen te produceren. Upcycling helpt bij de ontwikkeling van een reeks andere vaardigheden en bekwaamheden, zoals creativiteit, innovatie, samenwerking en respect voor het milieu.

Wij willen leerkrachten, directeurs en andere opvoeders ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en hen de instrumenten en middelen aanreiken die ze nodig hebben om de mogelijkheden van upcycling voor vakoverschrijdende en projectgebaseerde instructie te begrijpen en hen praktische ideeën aan te reiken.

Tijdlijn

7-8 februari 2022

Startbijeenkomst project

Reus (Spanje)

19 en 20 september 2022

2e partnerbijeenkomst

Setúbal (Portugal)

24 en 25 april 2023

3e partnerbijeenkomst

Rotterdam (Nederland)

16 EN 17 NOVEMBER 2023

4e partnerbijeenkomst

Cori (Italië)

11 EN 12 JULI 2024

5e partnerbijeenkomst

Reykjanesbaer (IJsland)"De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat".

...