...
...

UPCYCLING

"Możemy uczyć nasze rodziny i społeczności o znaczeniu recyklingu dla środowiska i o tym, jak każdy z nas może coś zmienić dla nowego świata."

Project Nº: 2021-1-IS01-KA220-000024011

...

Informacje o project

Działania związane ze zmianami klimatu nie są wdrażane tak szybko, jak wymaga tego nagląca sytuacja. Jednym z najpilniejszych środków przeciwdziałania zmianom klimatu jest redukcja odpadów. Zapobieganie temu, by produkty i materiały jak najdłużej stawały się odpadami oraz przekształcanie odpadów, których nie da się uniknąć, w zasoby, to najważniejsze kroki w kierunku bardziej ekologicznej i cyrkularnej gospodarki.

Bardzo ważne jest zaszczepienie wśród uczniów idei ponownego wykorzystania odpadów do tworzenia nowych rzeczy w sposób kreatywny i atrakcyjny. Upcykling pomaga rozwijać szereg innych umiejętności i zdolności, takich jak kreatywność, innowacyjność, współpraca i szacunek dla środowiska.

Chcemy wspierać nauczycieli, dyrektorów i innych edukatorów w ich rozwoju zawodowym oraz dać im narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby zrozumieć możliwości upcyklingu w nauczaniu między przedmiotowym opartym na projektach oraz dać im praktyczne pomysły.

Historia projektu

7-8 lutego 2022 r.

Spotkanie inaugurujące projekt

Reus (Hiszpania)

19 i 20 września 2022 r.

Drugie spotkanie partnerów

Setúbal (Portugalia)

24 i 25 kwietnia 2023 r.

Trzecie spotkanie partnerów

Rotterdam (Holandia)

16 I 17 LISTOPADA 2023 R.

Czwarte spotkanie partnerów

Cori (Włochy)

11 I 12 LIPCA 2024 R.

Piąte spotkanie partnerów

Reykjanesbaer (Islandia)''Wsparcie Komisji Europejskiej przy produkcji tej publikacji nie reprezentuje treści które odzwierciedlają tylko poglądy autorów, a Komisja nie może brać odpowiedzialności za wszelkie możliwe użycie zawartych w niej informacji''

...