...
...

UPCYCLING

"Możemy uczyć nasze rodziny i społeczności o znaczeniu recyklingu dla środowiska i o tym, jak każdy z nas może coś zmienić dla nowego świata."

Project Nº: 2021-1-IS01-KA220-000024011

...

Informacje o project

Działania związane ze zmianami klimatu nie są wdrażane tak szybko, jak wymaga tego nagląca sytuacja. Jednym z najpilniejszych środków przeciwdziałania zmianom klimatu jest redukcja odpadów. Zapobieganie temu, by produkty i materiały jak najdłużej stawały się odpadami oraz przekształcanie odpadów, których nie da się uniknąć, w zasoby, to najważniejsze kroki w kierunku bardziej ekologicznej i cyrkularnej gospodarki.

Bardzo ważne jest zaszczepienie wśród uczniów idei ponownego wykorzystania odpadów do tworzenia nowych rzeczy w sposób kreatywny i atrakcyjny. Upcykling pomaga rozwijać szereg innych umiejętności i zdolności, takich jak kreatywność, innowacyjność, współpraca i szacunek dla środowiska.

Chcemy wspierać nauczycieli, dyrektorów i innych edukatorów w ich rozwoju zawodowym oraz dać im narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby zrozumieć możliwości upcyklingu w nauczaniu między przedmiotowym opartym na projektach oraz dać im praktyczne pomysły.

Historia projektu

7-8 lutego 2022 r.

Spotkanie inaugurujące projekt

Reus (Hiszpania)

19 i 20 września 2022 r.

Drugie spotkanie partnerów

Setúbal (Portugalia)

24 i 25 kwietnia 2023 r.

Trzecie spotkanie partnerów

Haga (Holandia)

listopad 2023 r.

Czwarte spotkanie partnerów

Cori (Włochy)

lipiec 2024 r.

Piąte spotkanie partnerów

Reykjanesbaer (Islandia)


... Upcycling

''Wsparcie Komisji Europejskiej przy produkcji tej publikacji nie reprezentuje treści które odzwierciedlają tylko poglądy autorów, a Komisja nie może brać odpowiedzialności za wszelkie możliwe użycie zawartych w niej informacji''

...