...
...

Rezultaty projektu

Opracowanie podstaw koncepcyjnych i ram dla kursu blended.


Na kontekst pojęciowy składać się będą:

  • Kontekst teoretyczny i tło naukowe
  • Studia przypadków związane z działaniami promocyjnymi/przedsiębiorczymi ukierunkowanymi na przedmioty z upcyklingu.
  • Dobre praktyki związane z upcyklingiem z udziałem dzieci szkolnych, w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.
  • Syllabus

Głównym celem tego tła koncepcyjnego jest zbadanie sytuacji na poziomie krajowym w krajach partnerskich w zakresie istniejących innowacyjnych i skutecznych metodologii, praktyk i narzędzi do nauczania upcyklingu w szkołach.''Wsparcie Komisji Europejskiej przy produkcji tej publikacji nie reprezentuje treści które odzwierciedlają tylko poglądy autorów, a Komisja nie może brać odpowiedzialności za wszelkie możliwe użycie zawartych w niej informacji''

...