...
...

Rezultaty projektu

Poradnik zawierający zalecenia dotyczące wdrażania upcyklingu dla wychowawców i rodzin.


  • Przewodnik dla edukatorów i rodzin. Treść będzie oparta na wnioskach wyciągniętych ze wszystkich dotychczasowych ustaleń.
  • Krótkie podcasty z doświadczeń dzieci. Celem tego podcastu jest uświadomienie społeczności szkolnej możliwości upcyklingu w podejściu STEAM i korzyści, jakie z niego płyną dla dzieci.''Wsparcie Komisji Europejskiej przy produkcji tej publikacji nie reprezentuje treści które odzwierciedlają tylko poglądy autorów, a Komisja nie może brać odpowiedzialności za wszelkie możliwe użycie zawartych w niej informacji''

...