...
...

Rezultaty projektu

Kurs blended


Kurs blended dla nauczycieli na temat znaczenia recyklingu/upcyklingu z praktycznymi pomysłami, jak je wdrożyć  w klasie.

Kurs będzie obejmował następujące obszary:

 • Wyzwania środowiskowe
 • Kluczowe pojęcia i korzyści wynikające  z upcyklingu
 •  Jak zastosować STEAM do nauczania dzieci o upcyklingu
 •  Jak wdrożyć procesy projektowe w klasie
 • Pomysły twórcze związane z plastyką i muzyką
 • Materiały, które można wykorzystać do upcyklingu z dziećmi
 • Wskazówki dla przedsiębiorców zajmujących się upcyklingiem
 •  Jak ocenić upcycling

Wszystkie tematy zostaną potraktowane z punktu widzenia tego, jak przekazać te informacje dzieciom w sposób praktyczny i dostosowany do wieku.

Cele szczegółowe kursu będą następujące:

 • Uświadomienie nauczycielom możliwości, jakie daje upcykling w edukacji multidyscyplinarnej i projektowej (STEAM)
 • Dostarczenie nauczycielom praktycznych pomysłów na to, jak wdrożyć upcykling w klasie
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród pedagogów szkolnych i osób zarządzających edukacją.
 • Promowanie innowacyjnego nauczania i interdyscyplinarnej współpracy w kontekstach kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, projektowych i innych.

Zwiększenie zdolności nauczycieli  do pogłębiania motywacji i kreatywności dzieci, a także ich poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości."The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

...