...
...

Our partners

...

Stowarzyszenie Usług Edukacyjnych "OpenEurope" jest organizacją non-for -profit z głównym biurem w Reus (Katalonia, Hiszpania), której celem jest pomoc młodzieży i dorosłym, którzy pracują w sektorach związanych z młodzieżą, w uczestnictwie w programach europejskich. Wszystkie projekty i inicjatywy naszej organizacji mają na celu zaangażowanie edukatorów, nauczycieli, profesorów, studentów i całej społeczności w realizację projektów i programów, których zadaniem jest rozwój procesu uczenia się przez całe życie. Nasze programy mają na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych, przywódczych i zawodowych uczestników. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na zwiększanie możliwości organizacji pozarządowych, jak również wolontariuszy pracujących na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Pomagamy angażować wszystkich członków społeczności w nasze projekty i działania, szczególnie te związane z odpowiedzialnością cywilną, imigracją, technologią w służbie ludziom czy inteligentnymi miastami.

www.openeurope.es

...

Agrupamento de Escolas do Barreiro (AEB) jest klastrem szkół publicznych, który integruje edukację przedszkolną, 1, 2 i 3 cykl edukacji podstawowej oraz edukację dorosłych. Jest to również siedziba centrum rozwoju zawodowego nauczycieli o nazwie Centro de Formação de Escolas dos Concelhos do Barreiro e Moita (CFECBM).

CFECBM integruje 13 klastrów szkolnych.

AEB/CFECBM opracowały i wdrożyły proces internacjonalizacji Centrum Rozwoju Zawodowego Nauczycieli, które zaspokaja potrzeby 1800 nauczycieli.

AEB i CFECBM to 2 instytucje w jednej, które współpracują ze sobą w ramach projektów Erasmusa.

AEB Cluster ma 1135 uczniów, w wieku od 5 do 15 lat.  Zatrudnia 100 nauczycieli i 60 pracowników nie będących nauczycielami. AEB/CFECBM posiada dobrą infrastrukturę, klasy ICT, bibliotekę, projektory w każdym miejscu pracy, a także laboratorium Future Classroom Lab, które wspiera rozwój projektów europejskich.

www.aebarreiro.pt

...

Eurosuccess Consulting jest organizacją doradczo-szkoleniową działającą w zakresie zarządzania projektami, szkoleń i edukacji oraz usług konsultingowych. Poprzez dynamiczny zespół młodych naukowców, zapewnia kompleksowy pakiet usług odpowiadający na potrzeby różnych grup docelowych i organizacji, w zakresie możliwości uczenia się przez całe życie, na Cyprze i za granicą.

Eurosuccess Consulting był zaangażowany w ponad osiemdziesiąt (80) programów UE Lifelong Learning, ERASMUS+, JUSTICE, jak również w programy badawcze finansowane przez państwo (Fundacja Badań i Innowacji) - w pięciu z nich jako koordynator. Eurosuccess Consulting posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań szkoleniowych i edukacyjnych (tradycyjne materiały szkoleniowe, rozwiązania e-learningowe oraz narzędzia ICT do oceny umiejętności). Ponadto organizacja działa w różnych sektorach: Edukacja Zawodowa, Młodzieżowa, Dorosłych i Szkolna, a także wspiera rozwój różnych grup społecznych, w tym grup wrażliwych społecznie, takich jak osoby pochodzące z grupy NEET, więźniowie i byli przestępcy.

Ponadto Eurosuccess Consulting jest akredytowanym Centrum VET przez Human Resource Development Authority of Cyprus, odpowiedni organ publiczny w zakresie szkoleń i edukacji, jak również przez Aristotle Certification Training & Assessment (AcTA). Eurosuccess jest również członkiem następujących stowarzyszeń i forów: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion oraz European Working Group of Innovation Consultants.

www.eurosc.eu

...

GeoCamp Iceland jest instytucją edukacyjną założoną w 2009 roku, której celem jest rozwój edukacji STEM w Islandii, jak również goszczenie międzynarodowych grup studentów i nauczycieli. 

GeoCamp Iceland koncentruje się na rozwoju STEM z głównym naciskiem na rozwój materiałów edukacyjnych, jak również na uczestnictwie w międzynarodowych projektach rozwojowych. Jesteśmy projektem edukacyjnym poświęconym zwiększaniu wiedzy i zrozumienia w naukach przyrodniczych poprzez praktyczne i aktywne uczenie się. GeoCamp opracowuje materiały edukacyjne, przewodniki dla uczniów i nauczycieli oraz programy nauczania, organizuje i przyjmuje międzynarodowe grupy studyjne uczniów szkół średnich, college'ów i uniwersytetów, a także grupy nauczycieli skupiające się przede wszystkim na edukacji STEM, w tym geologii, geografii, naukach przyrodniczych, zmianach klimatycznych i energii odnawialnej.

www.geocamp.is

...

NEFINIA, holenderska innowacyjna firma konsultingowa i szkoleniowa, założona w 2007 roku, stale oferuje coraz większy zakres produktów o wartości dodanej, usług, rozwiązań, najlepszych praktyk, komercyjnego rozwoju biznesu, promocji przedsiębiorczości i edukacji dla każdego. NEFINIA ma na celu służyć jako najlepszy przykład oddolnych wysiłków w zakresie budowania instytucji w kierunku integracji z UE i konkurencyjności regionalnej, odgrywając kluczową rolę, przyczyniając się do wdrażania rozporządzeń i dyrektyw UE poprzez udział w sieciach i projektach finansowanych przez UE, na poziomie międzyregionalnym. Ostatecznym celem jest włączenie zaleceń z projektów UE do polityki krajowej i regionalnej.

NEFINIA składa się z doświadczonych pracowników o doskonałych kompetencjach zgodnych z charakterem i potrzebami dziedzin Szkolenie zawodowe/dorosłych, ocena umiejętności i zdobywanie kwalifikacji, zarządzanie projektami, analiza metodologiczna i zrozumienie badań, zestawy narzędzi ICT i konsultacje dla przedsiębiorców (Start-ups), dostosowane rozwiązania technologiczne wysokiej klasy dla głównych programów nauczania, rozwiązania gamifikowane i materiały edukacyjne dla grup, nowe technologie i inne.

NEFINIA jest członkiem Europejskiego Forum Edukacji Zawodowej i Szkoleń (EfVET).

www.nefinia.eu

...

Polygonal to organizacja społeczna skupiona na edukacji dla zmiany społecznej. Jesteśmy grupą pasjonatów edukacji i rozwoju cyfrowego, działań na rzecz środowiska i aktywizmu obywatelskiego. Prowadzimy lokalną bibliotekę publiczną w naszej gminie, małej wiosce położonej godzinę jazdy na południe od Rzymu, gdzie mamy również laboratoria kodowania dla dzieci i wspieramy umiejętności cyfrowe dorosłych. Na naszych zajęciach z kodowania wykorzystujemy materiały z upcyklingu, aby zrobić pionki, które poruszają się na planszy do kodowania, i dlatego jesteśmy tak podekscytowani tym projektem!

W bibliotece publicznej prowadzimy również dwa razy w tygodniu punkt informacyjny dedykowany młodzieży i grupom defaworyzowanym, w którym udzielamy informacji i praktycznie załatwiamy codzienne sprawy z zakresu e-administracji lub innych możliwych kierunków. Na naszej platformie internetowej oferujemy bezpłatne kursy z zakresu fundraisingu, zarządzania stowarzyszeniami, umiejętności cyfrowych, mediów społecznościowych i marketingu oraz wiele innych.

www.polygonal.ngo

...

UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, uznała Reykjanes za Globalny Geopark UNESCO w 2015 roku. Globalne Geoparki UNESCO to obszary, gdzie miejsca i krajobrazy, które mają międzynarodowe znaczenie geologiczne, są zarządzane z holistyczną koncepcją ochrony, edukacji i zrównoważonego rozwoju.

Globalny Geopark UNESCO wykorzystuje swoje dziedzictwo geologiczne, w połączeniu ze wszystkimi innymi aspektami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru, w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia kluczowych kwestii stojących przed społeczeństwem, takich jak zrównoważone wykorzystanie zasobów naszej Ziemi, łagodzenie skutków zmian klimatycznych i zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Geopark Reykjanes UNESCO działa ponadto ponad granicami i jest członkiem dużej międzynarodowej sieci kontaktów poprzez Europejską Sieć Geoparków i Globalną Sieć Geoparków.

www.reykjanes.is

...

Wieś Jaślików to malownicza wieś położona w gminie Krasnystaw. W krajobrazie widoczne są kolorowe pola pełne zbóż i ziół. Jest to region typowo rolniczy, gdzie uprawia się pszenicę, zioła, owoce i warzywa. Są tu również wspaniałe lasy oraz "Wodny Dół" Rezerwat Przyrody, który jest pięknym i spokojnym miejscem do wypoczynku na łonie natury.

Szkoła Podstawowa w Jaślikowie liczy 100 uczniów w wieku 6-15 lat oraz około 40 dzieci w przedszkolu i żłobku. Dzieci uczą się szerokiego zakresu przedmiotów, które sięgają od nauk ścisłych po biologię i matematykę, od języków obcych ( angielski i niemiecki) po język polski, wychowanie fizyczne, plastykę, muzykę. Nawet najmłodsze dzieci w przedszkolu bawią się w języku angielskim. Nauczyciele starają się ukierunkować swoich uczniów na zdrowy styl życia, ekologię i nowe technologie.  W szkole prowadzone są liczne akcje wewnętrzne jak i ogólnopolskie mające na celu promowanie zdrowego trybu życia, bycia eko oraz umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.  Na uczniów czeka wiele atrakcji, od zdrowych przekąsek po aerobik, quizy, zajęcia taneczne, gry i warsztaty. Nasza szkoła stara się brać udział w lokalnych zawodach sportowych, a także w ogólnopolskich projektach związanych z zasadami racjonalnego odżywiania i ogólnie pojętym zrównoważonym rozwojem oraz projektach ekologicznych mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Nasi uczniowie biorą również udział w projektach z zakresu robotyki i programowania. Warsztaty organizowane w naszej szkole dla dzieci są okazją do zdobycia nowych umiejętności i poznania podstawowych pojęć związanych z robotyką, automatyką, informatyką. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują różne metody i aktywności, aby zwiększyć motywację uczniów do nauki.

Szkoła brała udział w projektach Erasmus+ KA1- Mobilność kadry edukacyjnej (lata 2014-2019).

www.spjaslikow.szkolnastrona.pl''Wsparcie Komisji Europejskiej przy produkcji tej publikacji nie reprezentuje treści które odzwierciedlają tylko poglądy autorów, a Komisja nie może brać odpowiedzialności za wszelkie możliwe użycie zawartych w niej informacji''

...