...
...

Projext resultaten

Gids met aanbevelingen voor opvoeders en publiek over hoe zij upcycling kunnen toepassen


  • Gids voor opvoeders en gezinnen. De inhoud zal worden gebaseerd op conclusies die uit alle eerdere bevindingen zijn getrokken. 
  • Korte podcasts van ervaringen van schoolkinderen. Het doel van deze podcast is om de schoolgemeenschap bewust te maken van de mogelijkheden van upcycling met de STEAM-aanpak en de voordelen voor kinderen."De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat".

...