...
...

Ons project

Doelstellingen


De leerlingen bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van milieu en klimaatverandering;

Ontwikkelen van innovatieve praktijken voor leerlingen om "agents of change" te worden door minder hulpbronnen te gebruiken, afval te verminderen en koolstofemissies te compenseren;

Ontwikkelen van vaardigheden van docenten, leiders en personeel op het gebied van duurzaamheid;

 Bevordering van interdisciplinaire samenwerking, innoverend leren en de ontwikkeling van creativiteit;

Bevordering van interdisciplinair onderwijs op het gebied van cultuur, milieu, bedrijfsleven, design en andere gebieden;

 Versterking van het initiatief en het ondernemerschap van studenten;

Bevordering van innovatie, creativiteit en ondernemerschap op verschillende gebieden van het onderwijs;

De resultaten op grote schaal verspreiden en een netwerk van belangstellende instellingen en actoren tot stand brengen.

...

Doelgroep


Lagere en middelbare scholen en leraren

Milieuverenigingen

Leerlingen van basisscholen en middelbare scholen en hun gezinnen

Gemeenteraden en gemeenten

Beleidsmakers op het gebied van onderwijs en milieu

Partnerorganisaties en belanghebbenden."The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

...