...
...

Onze partners

...

De vereniging van educatieve diensten "OpenEurope" is een non-profit organisatie met het hoofdkantoor in Reus (Catalonië, Spanje) die tot doel heeft jongeren en volwassenen die werkzaam zijn in jeugdgerelateerde sectoren te helpen deelnemen aan Europese programma's. Alle projecten en initiatieven van onze organisatie hebben tot doel opvoeders, leraren, professoren, studenten en de hele gemeenschap te betrekken bij het uitvoeren van projecten en programma's die een proces van levenslang leren nastreven. Onze programma's zijn ontworpen om de communicatie-, leiderschaps- en beroepsvaardigheden van de deelnemers te ontwikkelen. Bovendien besteden wij bijzondere aandacht aan het vergroten van de capaciteiten van niet-gouvernementele organisaties en van de vrijwilligers die zich inzetten voor het oplossen van sociale problemen. Wij helpen alle leden van de gemeenschap bij onze projecten en activiteiten te betrekken, vooral die in verband met burgerlijke verantwoordelijkheid, immigratie, technologie ten dienste van mensen of slimme steden.

www.openeurope.es

...

Agrupamento de Escolas do Barreiro (AEB) is een openbare scholencluster die kleuteronderwijs, 1ste, 2de en 3de cyclus van het basisonderwijs, en volwassenenonderwijs integreert. Het is ook het hoofdkwartier van een centrum voor de professionele ontwikkeling van leraren, genaamd Centro de Formação de Escolas dos Concelhos do Barreiro e Moita (CFECBM).

Het CFECBM integreert 13 clusters van scholen.

AEB/CFECBM ontwikkelde en implementeerde het internationaliseringsproces van het centrum voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten, dat in de behoeften van 1800 leerkrachten voorziet.

AEB en CFECBM zijn 2 instellingen in één en werken samen in Erasmus-projecten.

AEB Cluster heeft 1135 studenten, in leeftijd variërend van 5 tot 15 jaar.  Het heeft 100 leraren en 60 niet-onderwijzende personeelsleden. AEB/CFECBM heeft een goede infrastructuur, ICT-lokalen, een bibliotheek, projectoren op elke werkplek en een Future Classroom Lab om de ontwikkeling van Europese projecten te ondersteunen.

www.aebarreiro.pt

...

Eurosuccess Consulting is een advies- en opleidingsorganisatie die actief is op het gebied van projectbeheer, opleiding & onderwijs en adviesdiensten. Met een dynamisch team van jonge wetenschappers biedt Eurosuccess Consulting een uitgebreid dienstenpakket aan voor verschillende doelgroepen en organisaties, met betrekking tot hun mogelijkheden voor levenslang leren, zowel op Cyprus als daarbuiten.

Eurosuccess Consulting is betrokken geweest bij meer dan tachtig (80) programma's op het gebied van Levenslang Leren, ERASMUS+, JUSTICE van de EU, alsmede nationaal gefinancierde onderzoeksprogramma's (Stichting Onderzoek en Innovatie) - in vijf daarvan als coördinator. Eurosuccess Consulting heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van opleidings- en onderwijsoplossingen (traditioneel opleidingsmateriaal, e-learningoplossingen en ICT-hulpmiddelen voor de beoordeling van vaardigheden). Daarnaast is de organisatie actief in verschillende sectoren: Beroepsonderwijs, Jeugdonderwijs, Volwassenenonderwijs en Schoolonderwijs, en ondersteunt de ontwikkeling van verschillende sociale groepen, waaronder kwetsbare groepen in de samenleving zoals mensen uit de NEET-groep, gedetineerden en ex-delinquenten.

Eurosuccess Consulting is bovendien een erkend centrum voor beroepsonderwijs en -opleiding door de autoriteit voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen op Cyprus, de bevoegde overheidsinstantie op het gebied van opleiding en onderwijs, en door de Aristoteles Certificatie Opleiding & Beoordeling (AcTA). Eurosuccess is ook lid van de volgende verenigingen en fora: Europees forum voor beroepsonderwijs en -opleiding (EfVET), Europees beleidsnetwerk inzake sleutelcompetenties in het schoolonderwijs (KeyCoNet-netwerk), Europees netwerk van innovatie voor integratie, en Europese werkgroep van innovatieconsultants.

www.eurosc.eu

...

GeoCamp Iceland is een onderwijsinstelling die in 2009 is opgericht met als doel het bèta/technisch onderwijs in IJsland te bevorderen en te ontwikkelen, en internationale groepen studenten en docenten te ontvangen.

GeoCamp Iceland is gericht op de ontwikkeling van bèta- en natuurwetenschappen, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van educatief materiaal en deelname aan internationale ontwikkelingsprojecten. Wij zijn een onderwijsproject gewijd aan het vergroten van kennis en begrip in de natuurwetenschappen met praktisch en actief leren. GeoCamp ontwikkelt educatieve inhoud, studenten- en docentengidsen en curricula, organiseert en ontvangt internationale studiegroepen van middelbare school-, hogeschool- en universiteitsstudenten, evenals docentengroepen die zich in de eerste plaats richten op STEM-onderwijs met inbegrip van geologie, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, klimaatverandering en hernieuwbare energie.

www.geocamp.is

...

NEFINIA, een Nederlands innovatief advies- en opleidingsbedrijf, opgericht in 2007, biedt voortdurend een groeiend scala aan producten, diensten, oplossingen, best practices, commerciële bedrijfsontwikkelingen, bevordering van ondernemerschap en onderwijs voor iedereen. NEFINIA wil een goed voorbeeld zijn van bottom-up institutionele opbouw met het oog op EU-integratie en regionaal concurrentievermogen, door een sleutelrol te spelen en bij te dragen aan de uitvoering van EU-verordeningen en richtlijnen door deel te nemen aan door de EU gefinancierde netwerken en projecten, op interregionaal niveau. Het uiteindelijke doel is de aanbevelingen van EU-projecten te integreren in nationaal en regionaal beleid.

NEFINIA bestaat uit ervaren personeel met uitstekende competenties die aansluiten bij de aard en behoeften van de vakgebieden Beroepsopleiding / Volwassenenonderwijs, Vaardigheidsbeoordeling & Kwalificatie, Projectmanagement, Methodologische analyse & Begrijpend onderzoek, ICT toolkits & Ondernemersadvies (Start-ups), Aangepaste high-end tech oplossingen voor mainstream curricula, Gamified oplossingen en educatief materiaal voor groepen, Nieuwe Technologieën en meer.

NEFINIA is lid van het Europees Forum voor Beroepsonderwijs en -opleiding (EfVET).

www.nefinia.eu

...

Polygonal is een gemeenschapsorganisatie gericht op onderwijs voor sociale verandering. We zijn een groep gepassioneerde mensen over digitaal onderwijs en ontwikkeling, milieuacties en burgeractivisme. We runnen de lokale openbare bibliotheek van onze gemeente, een klein dorp op een uur rijden ten zuiden van Rome, waar we ook coderingslaboratoria voor kinderen hebben en we ondersteunen de digitale geletterdheid van volwassenen. In onze codeerlessen upcyclen we met name materialen om de pionnen te maken die op het codeerbord bewegen, en dat is waarom we zo enthousiast zijn over dit project! 

In de openbare bibliotheek hebben we ook twee keer per week een infopunt gewijd aan jongeren en kansarme groepen om informatie te geven en praktisch om te gaan met alledaagse problemen in e-government of elke andere mogelijke oriëntatie. We bieden gratis cursussen aan over fondsenwerving, verenigingsmanagement, digitale vaardigheden, sociale media en marketing en nog veel meer op ons online platform.

www.polygonal.ngo

...

UNESCO, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft Reykjanes in 2015 erkend als UNESCO Global Geopark. UNESCO Global Geoparks zijn gebieden waar sites en landschappen die van internationaal geologisch belang zijn, worden beheerd met een holistisch concept van bescherming, educatie en duurzame ontwikkeling. 

Een UNESCO Global Geopark gebruikt zijn geologische erfgoed, in samenhang met alle andere aspecten van het natuurlijke en culturele erfgoed van het gebied, om het bewustzijn en het begrip te vergroten van belangrijke kwesties waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, zoals het duurzame gebruik van de hulpbronnen van onze aarde, het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering en het verminderen van de risico's die natuurrampen met zich meebrengen. 

Reykjanes UNESCO Global Geopark werkt bovendien grensoverschrijdend en is lid van een groot internationaal contactnetwerk via het European Geoparks Network en het Global Geoparks Network.

www.reykjanes.is

...

Het dorp Jaślików is een pittoresk dorpje gelegen in de gemeente Krasnystaw. Kleurrijke velden vol granen en kruiden zijn zichtbaar in het landschap. Het is een typisch landbouwgebied waar tarwe, kruiden, fruit en groenten worden geteeld. Er zijn ook grote bossen en het natuurreservaat "Wodny Dół" Natuurreservaat, dat een mooie en rustige plek is om uit te rusten in het natuurgebied.

De basisschool in Jaślików heeft 100 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar en ongeveer 40 kinderen in de kleuterschool en kinderdagverblijf.  De leerlingen krijgen een breed scala aan vakken, van natuurwetenschappen tot biologie en wiskunde, van vreemde talen (Engels en Duits) tot Pools, gymnastiek, kunst en muziek. Zelfs de jongste kinderen in de kleuterschool spelen in het Engels. De leraren proberen hun leerlingen te begeleiden naar een gezonde levensstijl, ecologie en nieuwe technologieën.  Op school zijn er veel interne acties en acties in heel Polen, gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl, ecologie en ICT-vaardigheden.  Er zijn veel attracties voor leerlingen, van gezonde snacks tot aerobics, quizzen, danslessen, spelletjes en workshops. Onze school probeert deel te nemen aan plaatselijke sportwedstrijden en aan landelijke projecten die verband houden met de principes van rationele voeding en duurzame ontwikkeling in het algemeen en eco-projecten om milieukwesties te verbeteren. Onze leerlingen nemen ook deel aan robotica- en programmeringsprojecten. Workshops die op onze school worden gehouden voor kinderen zijn een gelegenheid om nieuwe vaardigheden te leren en de basisconcepten te leren met betrekking tot robotica, automatisering, computerwetenschap. Tijdens de lessen gebruiken de leraren verschillende methoden en activiteiten om de motivatie van de leerlingen om te leren te vergroten.

De school heeft deelgenomen aan de Erasmus+ projecten KA1- Mobiliteit van onderwijzend personeel (jaren 2014-2019).

www.spjaslikow.szkolnastrona.pl"De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat".

...