...
...

Projext resultaten

Ontwikkeling van de conceptuele achtergrond en het kader voor de blended cursus


De conceptuele achtergrond zal bestaan uit: 

  • Theoretische achtergrond en wetenschappelijke basis 
  • Case studies met betrekking tot promotie/ondernemerschap activiteiten gericht op ge-upcyclede voorwerpen.
  • Goede praktijken van upcycling ervaringen betrokken schoolkinderen, in formeel, informeel, en niet-formeel onderwijs
  • Syllabus 

Het hoofddoel van de conceptuele achtergrond is het verkennen van de situatie op nationaal niveau in de partnerlanden inzake bestaande innovatieve en effectieve methodologieën, praktijken en instrumenten om upcycling te onderwijzen op scholen."De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat".

...