...
...

Our partners

...

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών "OpenEurope" είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Reus (Καταλονία, Ισπανία) που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους και τους ενήλικες που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τη νεολαία να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.Όλα τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες του οργανισμού μας στοχεύουν στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, φοιτητών και ολόκληρης της κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που επιδιώκουν μια δια βίου μαθησιακή διαδικασία. Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές, ηγετικές και επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση των ικανοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και των εθελοντών που εργάζονται για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Βοηθάμε στη συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας στα έργα και τις δραστηριότητές μας, ιδίως σε αυτά που σχετίζονται με την πολιτική ευθύνη, τη μετανάστευση, την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων ή τις έξυπνες πόλεις.

www.openeurope.es

...

Το Agrupamento de Escolas do Barreiro (AEB) είναι ένα σύμπλεγμα δημόσιων σχολείων που ενσωματώνει την προσχολική εκπαίδευση, τον 1ο, 2ο και 3ο κύκλο της βασικής εκπαίδευσης και την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι επίσης η έδρα ενός κέντρου επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών με την ονομασία Centro deFormação de Escolas dos Concelhos do Barreiro e Moita (CFECBM).

Το CFECBM ενσωματώνει 13 ομάδες σχολείων.

Το AEB/CFECBM ανέπτυξε και υλοποίησε τη διαδικασία διεθνοποίησης του Κέντρου Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες 1800 εκπαιδευτικών.

Η AEB και το CFECBM είναι 2 ιδρύματα σε ένα και συνεργάζονται σε προγράμματα Erasmus.

Το AEB Cluster έχει 1135 μαθητές, με ηλικίες που κυμαίνονται από 5 έως 15 ετών.  Διαθέτει 100 εκπαιδευτικούς και 60 μη διδάσκοντες μέλη του προσωπικού. Το AEB/CFECBM διαθέτει καλές υποδομές, αίθουσες διδασκαλίας ΤΠΕ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολείς σε κάθε χώρο εργασίας, καθώς και ένα FutureClassroom Lab για την υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών έργων.

www.aebarreiro.pt

...

Η Eurosuccess Consulting είναι ένας οργανισμός παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων ομάδων-στόχων και οργανισμών, όσον αφορά τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η Eurosuccess Consulting έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από ογδόντα (80) προγράμματα της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση, ERASMUS+, JUSTICE, καθώς και σε εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) - σε πέντε από αυτά ως συντονιστής. Η Eurosuccess Consulting διαθέτει ευρεία εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης (παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό, λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλεία ΤΠΕ για την αξιολόγηση δεξιοτήτων). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς: Επαγγελματική εκπαίδευση, εκπαίδευση νέων, εκπαίδευση ενηλίκων και σχολική εκπαίδευση, και υποστηρίζει την ανάπτυξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, όπως άτομα που προέρχονται από την ομάδα NEET, φυλακισμένοι και πρώην παραβάτες.

Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι διαπιστευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου, την αρμόδια δημόσια αρχή όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση, καθώς και από το Aristotle Certification Training & Assessment (AcTA). Επίσης, η Eurosuccess είναι μέλος των ακόλουθων ενώσεων και φόρουμ: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για τις Βασικές Ικανότητες στη Σχολική Εκπαίδευση (KeyCoNet Network), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη και η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας Συμβούλων Καινοτομίας.

www.eurosc.eu

...

Το GeoCamp Iceland είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2009 με στόχο να προωθήσει και να αναπτύξει την εκπαίδευση STEM στην Ισλανδία, καθώς και να φιλοξενήσει διεθνείς ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Το GeoCamp Iceland επικεντρώνεται γύρω από την ανάπτυξη STEM με πρωταρχική εστίαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στη συμμετοχή σε διεθνή αναπτυξιακά έργα. Είμαστε ένα εκπαιδευτικό έργο αφιερωμένο στην αύξηση της γνώσης και της κατανόησης στις φυσικές επιστήμες με πρακτική και ενεργητική μάθηση. Το GeoCamp αναπτύσσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οδηγούς και προγράμματα σπουδών για μαθητές και καθηγητές, οργανώνει και δέχεται διεθνείς ομάδες μελέτης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κολεγίων και πανεπιστημίων, καθώς και ομάδες καθηγητών που επικεντρώνονται κυρίως στην εστίαση κυρίως στην εκπαίδευση STEM, συμπεριλαμβανομένης της γεωλογίας, της γεωγραφίας, των φυσικών επιστημών, της κλιματικής αλλαγής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

www.geocamp.is

...

Η NEFINIA, μια ολλανδική καινοτόμος εταιρεία παροχής συμβουλών και κατάρτισης, που ιδρύθηκε το 2007, προσφέροντας συνεχώς ένα αυξανόμενο φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών, λύσεων, βέλτιστων πρακτικών, εμπορικών επιχειρηματικών εξελίξεων, προώθησης της επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης για όλους. Στόχος της NEFINIA είναι να αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα της προσπάθειας δημιουργίας θεσμών από τη βάση προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ΕΕ και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ μέσω της συμμετοχής της σε δίκτυα και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Απώτερος στόχος της είναι η ενσωμάτωση των συστάσεων των έργων της ΕΕ στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές.

Η ΝΕΦΙΝΙΑ αποτελείται από έμπειρο προσωπικό με άριστες ικανότητες συμβατές με τη φύση και τις ανάγκες των τομέων Επαγγελματικής / Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αξιολόγηση δεξιοτήτων & απόκτηση προσόντων, Διαχείριση Έργων, Μεθοδολογική ανάλυση & Έρευνα κατανόησης, Εργαλειοθήκες ΤΠΕ & Επιχειρηματική συμβουλευτική (Start-ups), Προσαρμοσμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας για τα κύρια προγράμματα σπουδών, Gamified λύσεις και εκπαιδευτικό υλικό για ομάδες, Νέες Τεχνολογίες και άλλα.

Η NEFINIA είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET).

www.nefinia.eu

...

Η Polygonal είναι μια κοινοτική οργάνωση που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση για κοινωνική αλλαγή. Είμαστε μια ομάδα παθιασμένων ανθρώπων για την ψηφιακή εκπαίδευση και ανάπτυξη, τις περιβαλλοντικές δράσεις και τον ακτιβισμό των πολιτών. Διαχειριζόμαστε την τοπική δημόσια βιβλιοθήκη του δήμου μας, ενός μικρού χωριού μόλις μία ώρα οδήγησης νότια της Ρώμης, όπου έχουμε επίσης εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά και υποστηρίζουμε τον ψηφιακό γραμματισμό των ενηλίκων. Συγκεκριμένα, στα μαθήματα κωδικοποίησης ανακυκλώνουμε υλικά για να φτιάξουμε τα πιόνια που κινούνται στον πίνακα κωδικοποίησης και γι' αυτό είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με αυτό το έργο! 

Στη δημόσια βιβλιοθήκη, λειτουργούμε επίσης δύο φορές την εβδομάδα ένα σημείο πληροφόρησης αφιερωμένο στους νέους και τις μειονεκτούσες ομάδες για την παροχή πληροφοριών και την πρακτική αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή οποιουδήποτε άλλου πιθανού προσανατολισμού. Παρέχουμε δωρεάν μαθήματα σχετικά με τη συγκέντρωση πόρων, τη διαχείριση συλλόγων, τις ψηφιακές δεξιότητες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μάρκετινγκ και πολλά άλλα στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.

www.polygonal.ngo

...

Η UNESCO, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, αναγνώρισε το Reykjanes ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO το 2015. Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO είναι περιοχές όπου οι τοποθεσίες και τα τοπία που έχουν διεθνή γεωλογική σημασία διαχειρίζονται με μια ολιστική αντίληψη προστασίας, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ένα Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO χρησιμοποιεί τη γεωλογική κληρονομιά του, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες πτυχές της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση βασικών θεμάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η βιώσιμη χρήση των πόρων της γης μας, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές.

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Reykjanes, εξάλλου, λειτουργεί διασυνοριακά και είναι μέλος ενός μεγάλου διεθνούς δικτύου επαφών μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων.

www.reykjanes.is

...

Το χωριό Jaślików είναι ένα γραφικό χωριό που βρίσκεται στην κοινότητα Krasnystaw. Στο τοπίο είναι ορατά πολύχρωμα χωράφια γεμάτα δημητριακά και βότανα. Πρόκειται για μια τυπικά γεωργική περιοχή όπου καλλιεργούνται σιτάρι, βότανα, φρούτα και λαχανικά. Υπάρχουν επίσης μεγάλα δάση και το "Wodny Dół" Nature Reserve, το οποίο είναι ένα όμορφο και ήσυχο μέρος για ξεκούραση στη φυσική περιοχή.

Το δημοτικό σχολείο στο Jaślików έχει 100 μαθητές ηλικίας 6-15 ετών και περίπου 40 παιδιά στο νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό.  Σπουδάζουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που κυμαίνονται από τις Φυσικές Επιστήμες έως τη Βιολογία και τα Μαθηματικά, από τις Ξένες Γλώσσες ( Αγγλικά και Γερμανικά) έως τα Πολωνικά, τη Φυσική Αγωγή, την Τέχνη, τη Μουσική. Ακόμη και τα μικρότερα παιδιά στο νηπιαγωγείο παίζουν στα αγγλικά. Οι δάσκαλοι προσπαθούν να κατευθύνουν τους μαθητές τους προς τον υγιεινό τρόπο ζωής, την οικολογία και τις νέες τεχνολογίες.  Στο σχολείο υπάρχουν πολλές εσωτερικές και πολωνικές δράσεις που επικεντρώνονται στην προώθηση της υγιεινής ζωής, της οικολογίας και των δεξιοτήτων ΤΠΕ.  Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα για τους μαθητές, από υγιεινά σνακ μέχρι αερόμπικ, κουίζ, μαθήματα χορού, παιχνίδια και εργαστήρια. Το σχολείο μας προσπαθεί να συμμετέχει σε τοπικούς αθλητικούς διαγωνισμούς, καθώς και σε πανεθνικά προγράμματα που σχετίζονται με τις αρχές της ορθολογικής διατροφής και της βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα και οικολογικά προγράμματα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Οι μαθητές μας συμμετέχουν επίσης σε έργα ρομποτικής και προγραμματισμού. Τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας για τα παιδιά είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μάθουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη ρομποτική, τον αυτοματισμό, την πληροφορική. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους και δραστηριότητες για την αύξηση των κινήτρων μάθησης των μαθητών.

Το σχολείο συμμετείχε στα προγράμματα Erasmus+ KA1- Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού (έτη 2014-2019).

www.spjaslikow.szkolnastrona.pl"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

...